Scroll down for English version

automation budgeting budget workflow

Budgetprocessen kræver et overblik af titanium

Økonomifunktionen skal håndtere at hente data, deadlines, godkendelser samt vide, hvem har gjort hvad – og det er udover de konkrete økonomiske beregninger og konsolidering.

En budgetløsning med indbygget workflowstyring kan være nøglen til en mere strømlinet budgetproces. Du kan konstant følge med i processen, uddelegere opgaver, lave automatiske påmindelser og meget mere.

Til årets første morgenmøde sætter vores kompetente konsulenter dig ind i, hvordan workflow fungerer, og hvordan det forbedre jeres budgetproces.

Alt imens du nyder en kop kaffe.

Program

  • 9:00 Velkommen
  • 9:15 Styrk din budgetproces med workflowstyring
  • 10:15 Spørgsmål
  • 10:30 Tak for i dag

Lokation

Prophix
Sankt Knuds Vej 41, 2. sal
1903 Frederiksberg

Morgenmødet vil foregå på dansk.

TILMELD DIG

 


English version

Boost your budgeting
with workflow

Budgeting requires an overview stronger than titanium.

Finance professionals must handle data gathering, deadlines, approvals besides being in the loop about who did what. On top of this is the financial calculations and consolidation processes.

A budgeting solution with integrated workflow may be the key to a more streamlined budget process. You can constantly oversee the process, assign tasks, set up automatic notifications and much more.

At the first morning seminar of 2018, our skilled consultants will give an introduction on how workflow works and how it can improve your budget process.

All this, while you enjoy a cup of coffee.

Program

  • 9:00 Welcome
  • 9:15 Boost your budgeting with workflow
  • 10:15 Questions
  • 10:30 End of day

The seminar will be held in Danish.

SIGN UP

Location

Prophix
Sankt Knuds Vej 41
1903 Frederiksberg
Denmark